Disclaimer

DISCLAIMER

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Lean Partner probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

 

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Lean Partner bevat links naar externe websites en video's. Lean Partner is niet aansprakelijk en heeft geen controle over de inhoud van die websites en video's. Lean Partner vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

Cookies

Om je een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op je computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met je contact kan worden opgenomen via e-mail. Je hebt ook de mogelijkheid jouw browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites, video's of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en video’s zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Lean Partner wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Lean Partner is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

 

CONTACT GEGEVENS

Het Hout 11

3991 MA HOUTEN

info@leanpartner.nl

Tel: 030-8789840

KvK 51385236

© Copyright 2018. All Rights Reserved.